Please enable Javascript!

CGM CLINICOM HIS

Zadowolenie klientów mówi samo za siebie

System medyczny CGM CLININET HIS pomógł zrestrukturyzować wiele szpitali i poprawić jakość opieki nad pacjentami. Dziś właściciele i zarządcy placówek chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami.

Poniżej kilka opinii:


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa, Polska

CGM CLININET HIS używamy z sukcesem od kilku lat. Rozwiązał szereg naszych problemów. To jedna z lepszych naszych inwestycji ostatnich lat. Polecamy wszystkim."

Z-ca Dyrektora Mgr Marek Ziegman


Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa, Polska

„… Firma CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. (…) wdrożyła zintegrowany system informatyczny CGM CLININET HIS w Szpitalu Klinicznym im. księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie (…) Usługi wdrożeniowe zostały wykonane należycie i system w zakresie objętym wdrożeniem jest w pełni funkcjonalny.”

Dyrektor Mgr inż. Tadeusz Trędota

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18