Please enable Javascript!

Oddział

Oddział

Moduł Oddział to podstawowy moduł systemu szpitalnego CGM CLININET HIS przeznaczony dla personelu zaangażowanego w procesy leczenia pacjenta na oddziałach. Umożliwia dokumentowanie ruchu chorych, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, kodowanie wykonanych procedur, zlecanie terapii i leków, wystawianie recept, odnotowywanie zakażeń, dokumentowanie pielęgnacji pacjentów oraz zawiera pozostałe funkcje wspomagające pracę lekarza i pielęgniarki na oddziale.

Wybrane funkcjonalności:

 • Umożliwia automatyczną weryfikację statusu ubezpieczenia pacjenta dzięki integracji z systemem eWUŚ.
 • Umożliwia przyjęcie pacjenta na oddział i automatyczne nadanie mu znaków identyfikacyjnych z kodem kreskowym.
 • Posiada wbudowane funkcje zlecania, monitorowania wykonania badań i dostępu do wyników.
 • Posiada narzędzia graficznej analizy trendu wyników badań w kontekście zgromadzonych pobytów szpitalnych, ambulatoryjnych i diagnostycznych.
 • Posiada wbudowany dostęp do wyników radiologicznych w postaci obrazów i opisów.
 • Umożliwia odnotowanie zużycia materiałów medycznych i leków.
 • Umożliwia prowadzenie indywidualnych planów opieki pielęgniarskiej.
 • Umożliwia odnotowywanie obserwacji lekarskich, pielęgniarskich, dyżurowych.
 • Posiada narzędzia raportowania zakażeń.
 • Umożliwia elektroniczne prowadzenie dokumentacji opisowej i formularzowej.
 • Umożliwia zlecenie konsultacji lub operacji.
 • Umożliwia wystawianie różnego typu dokumentów medycznych, takich jak: recepty, skierowania, zaświadczenia itp.
 • Umożliwia automatyczne kodowanie kart TISS oraz rozliczeń chemioterapii.
 • Generuje niezbędną dokumentację medyczną.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18