Please enable Javascript!

Statystyka

Statystyka

Moduł Statystyka to moduł wspomagający tworzenie zestawień oraz raportów wymaganych przez obowiązujące akty prawne i regulacje NFZ. Wspomaga przygotowywanie raportów do instytucji zewnętrznych, takich jak PZH, NFZ, CZP, jak również innych płatników. Zawiera zestaw dodatkowych raportów ułatwiających zarządzanie szpitalem i przychodnią.

Wybrane funkcjonalności:

  • Umożliwia dodawanie nowych raportów.
  • Wspomaga obsługę druków zewnętrznych.
  • Pozwala na generowanie wykresów.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18