Please enable Javascript!

Apteka

Apteka

Moduł Apteka to integralny moduł systemu medycznego CGM CLININET HIS , który wspomaga informatycznie personel apteki szpitalnej. Dzięki utrzymaniu spójności danych z lokalnymi magazynami leków (np. na oddziale, w poradniach, pracowniach) wspomaga zarządzanie farmaceutykami w całej placówce medycznej.

Wybrane funkcjonalności:

  • Prowadzenie gospodarki magazynowej leków i materiałów medycznych.
  • Dostęp do stanów magazynowych wszystkich apteczek w placówce medycznej.
  • Ewidencja przychodów i rozchodów, ubytków oraz strat.
  • Zamówienia i realizacje wewnętrzne.
  • Wspomaganie kontroli wykonania umów i przetargów..
  • Zamówienia i przyjęcia od dostawców.
  • Możliwość integracji z systemami FK.
  • Zarządzanie receptariuszami, limitami i blokadami.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18