Please enable Javascript!

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Moduł Blok operacyjny to specjalistyczny moduł systemu medycznego CGM CLININET HIS wspomagający pracę placówek o profilu zabiegowym oraz zarządzanie blokiem operacyjnym w szpitalu. Umożliwia kompleksową obsługę dokumentowania zabiegów i operacji oraz planowania pracy jednostek zabiegowych.

Wybrane funkcjonalności:

  • Posiada graficzne narzędzie planowania i kontroli realizacji zabiegów w czasie rzeczywistym z podziałem na poszczególne sale zabiegowe oraz z uwzględnieniem czynności przygotowania sal do zabiegów.
  • Umożliwia zarządzanie terminarzami dostępności sal.
  • Umożliwia prowadzenie niezbędnej dokumentacji operacyjnej i automatycznie generuje dokumentację operacji na podstawie zgromadzonych danych o wykonanych procedurach, wykorzystanych materiałach, składzie zespołu itd.
  • Umożliwia przechowywanie kart anestezjologicznych.
  • Umożliwia analizy i generowanie raportów z prac bloku zabiegowego.
  • Umożliwia dostęp do wszystkich, w tym obrazowych, wyników badań pacjenta.
  • Posiada wbudowany moduł zleceń medycznych i automatycznie komunikuje się z pozostałymi modułami systemu w zakresie nowych zleceń i wyników.
  • Współpracuje z pozostałymi modułami zintegrowanego systemu szpitalnego CGM CLININET HIS.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18