Please enable Javascript!

Recepcja szpitala

Recepcja szpitala

Moduł Recepcja szpitala to moduł dodatkowy systemu medycznego CGM CLININET HIS przeznaczony do obsługi pobytów pacjenta opłacanych indywidualnie, ze środków publicznych oraz innych płatników. Skierowany jest do osób zajmujących się niemedyczną obsługą pacjenta i rozliczaniem pobytów.

Wybrane funkcjonalności:

  • Umożliwia zaplanowanie hospitalizacji.
  • Umożliwia wystawienie oferty.
  • Umożliwia zapisanie zamówienia i wystawienie rachunku zaliczkowego.
  • Umożliwia rozliczenie pobytu.
  • Posiada wbudowany raport specyfikacji do faktury i funkcje synchronizacji zatwierdzonych faktur sprzedaży z modułem FK.
  • Posiada pełną integrację z modułami medycznymi.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18