Please enable Javascript!

Dializy

Dializy

Moduł Dializy to specjalistyczny moduł wspomagający pracę placówek prowadzących stację dializ. Moduł ten umożliwia zarządzanie ruchem dializowanych pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji dializ. Uwzględnia w dokumentacji niezbędne parametry, m.in.: leki przeciwzakrzepowe, wagę, rodzaj i numer zabiegu, wkłucia, płyn substytucyjny, temperaturę ciała itd.

Wybrane funkcjonalności:

  • Wspomaga pracowników stacji dializ przy planowaniu wizyt, opierając się na dostępnych stanowiskach.
  • Umożliwia wprowadzanie danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól, takich jak m.in.: pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem.
  • Pozwala na wydruk karty dializ.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18