Please enable Javascript!

Diagnostyka

Diagnostyka

Moduł Diagnostyka (RIS i PACS) to moduł służący zarządzaniu pracownią diagnostyki obrazowej (RTG/CR/DR, TK, USG, MRI, MG, endoskopia) w szpitalu i przychodni. Moduł Diagnostyka jest integralną częścią systemu medycznego CGM CLININET HIS i umożliwia pełen przepływ danych pomiędzy pracownią diagnostyczną, a gabinetem w szpitalu i poradni.

Wybrane funkcjonalności:

  • Dostęp do wszystkich danych klinicznych z innych pracowni, oddziałów szpitala i poradni.
  • Dostęp do wszystkich danych obrazowych zlokalizowanych w archiwum PACS.
  • Dostęp do narzędzi diagnostycznych potrzebnych do analizy badań obrazowych.
  • Dostęp do badań wideo i ich opisów.
  • Możliwość zlecania badań w ramach systemu teleradiologicznego CWT.
  • Możliwość importu i eksportu badań (CD/DVD).
  • Obsługa Księgi Pracowni.
  • Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych / wzorców / szablonów tekstów możliwych do późniejszego wykorzystania przez użytkownika lub grupę użytkowników.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18