Please enable Javascript!

Izba przyjęć

Izba przyjęć

Moduł Izba przyjęć to podstawowy moduł systemu medycznegoCGM CLININET HIS przeznaczony dla personelu zaangażowanego w proces przyjęcia pacjenta do szpitala. Umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, kodowanie wykonanych procedur, zlecanie badań, wystawianie recept oraz oferuje inne funkcje wspomagające pracę lekarza i pielęgniarki na izbie przyjęć.

Wybrane funkcjonalności:

  • Umożliwia automatyczną weryfikację statusu ubezpieczenia pacjenta dzięki integracji z systemem eWUŚ.
  • Umożliwia przyjęcie pacjenta do szpitala i automatyczne nadanie mu znaków identyfikacyjnych z kodem kreskowym.
  • Posiada wbudowane funkcje zlecania, monitorowania wykonania badań i dostępu do wyników.
  • Posiada narzędzia graficznej analizy trendu wyników badań w kontekście zgromadzonych pobytów szpitalnych, ambulatoryjnych i diagnostycznych.
  • Posiada wbudowany dostęp do wyników radiologicznych w postaci obrazów i opisów.
  • Umożliwia odnotowanie zużycia materiałów medycznych i leków.
  • Umożliwia elektroniczne prowadzenie dokumentacji opisowej i formularzowej.
  • Umożliwia wystawianie różnego typu dokumentów medycznych, takich jak: recepty, skierowania, zaświadczenia itd.
  • Generuje niezbędną dokumentację medyczną.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18