Please enable Javascript!

Administracja

Administracja

Moduł Administracja przeznaczony jest dla administratorów systemu. Moduł ten umożliwia zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami dostępu, strukturą organizacyjną, listą dostępnych zestawień, wydruków, a także projektowanie i publikowanie zaawansowanych formularzy medycznych używanych w pozostałych modułach.

Wybrane funkcjonalności:

  • Możliwość zaawansowanego zarządzania profilami uprawnień użytkowników i konfiguracji Zintegrowanego Systemu Medycznego.
  • Zarządzanie schematami treści i formularzami Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
  • Raporty kontroli dostępu do danych pacjentów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18