Please enable Javascript!

CGM CLININET ERP

CGM CLININET ERP to rozbudowany system obsługi administracyjnej szpitala

Dla tych, którzy od nowoczesnych rozwiązań oczekują więcej…


CGM CLININET ERP składa się z 4 modułów, które wspólnie pozwalają w sposób przemyślany administrować ‘częścią szarą’ szpitala. To nie tylko sposób na sprawne zarządzanie finansami i kadrami, ale także informatyczne rozwiązanie, który integruje wiedzę z innych systemów.

Finanse-Księgowość

Moduł przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie księgowości finansowej. Spełnia on wszelkie zasady i założenia obowiązujące w księgowości. Zakres parametryzacji procesów przetwarzania pozwala użytkownikowi stworzyć odpowiedni Plan Kont z dostateczną szczegółowością analityki oraz założyć wymagane księgi z właściwą i czytelną strukturą.

Kalkulacja Kosztów Leczenia

Moduł umożliwia prowadzenie zaawansowanego kontrolingu w jednostce medycznej. Pozwala dokładnie monitorować pracę placówki oraz koszty wykonywanych procedur. Moduł jest w pełni zgodny z najnowszymi przepisami oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia.

Kadry-Płace

Moduł Kadry służy do przechowywania i przetwarzania szerokiego zakresu danych o pracownikach zatrudnionych i zwolnionych, harmonogramach pracy, absencjach, stażach, oraz wybranych danych płacowych. Wbudowany mechanizm generowania raportów pozwala na definiowanie dowolnych wzorów dokumentów, pism i zaświadczeń potrzebnym pracownikom. Program Płace obsługuje wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem i wypłacaniem różnego rodzaju wynagrodzeń. Danymi źródłowymi są informacje o czasie pracy oraz należnych płatnościach. Na ich podstawie wyliczane są wartości wynagrodzenia, wysokości składek ZUS oraz wartość zaliczki na podatek dochodowy.

Gospodarka Materiałowa

Moduł Gospodarka Materiałowa, zorganizowany w formie kartotek magazynowych, przeznaczony jest dla jednostek prowadzących ewidencję obrotu materiałowego. Szeroki wykaz obsługiwanych dokumentów magazynowych, rozbudowana struktura miejsc powstawania kosztów (kierunków rozchodu), a także analizy przychodów i rozchodów sprawiają, że program może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez małe szpitale prowadzące jeden magazyn gospodarczy, jak i przez duże jednostki operujące złożona strukturą magazynową.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18