Please enable Javascript!

CGM CLININET BI

Wznieś prezentację danych analitycznych na wyższy poziom

CGM CLININET BI pozwala inaczej spojrzeć na wybrane zagadnienia związane z działalnością szpitala


System CGM CLININET BI to 4 moduły zarządzane przy pomocy intuicyjnego panelu managerskiego. Dzięki funkcjonalności oprogramowania można z łatwością prezentować dane dotyczące szpitala. Od dziś wszelkie informacje można przedstawić jeszcze pełniej i bardziej obrazowo. Z pewnością ułatwi to wyszukiwanie twórczych rozwiązań.

Moduł zbierania / integracji danych (ETL)

Proces ETL (ang. Extract, Transform and Load) pozwala na pozyskanie danych ze wszystkich systemów tranzakcyjnych uruchomionych w Szpitalu (HIS, RIS, LIS, ERP). Dane są czyszczone i przekształcane do postaci wygodnej do raportowania i analiz, a następnie ładowane do specjalnej bazy danych (hurtowni).

Moduł wyszukiwania informacji – Raportowania

Moduł pozwala na tworzenie i udostępnianie raportów w wygodnej dla użytkownika postaci (WWW, pdf, MS Word). Raporty mogą mieć postać zarówno statyczną (udostępnianie tylko do wglądu), jak i dynamiczną (tworzone na bieżąco przez użytkowników, z możliwością drążenia danych (drill-down).

Moduł analiz statystycznych

Moduł udostępnia narzędzia do prowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych zgromadzonych danych, wśród nich można wyróżnić:

  • Analizy rozkładu, korelacji, regresji
  • Analizy kategoryjne, wieloczynnikowe, przeżycia, zgrupowań, itp.

Moduł umożliwia prowadzenie analiz za pomocą zaawansowanych narzędzi graficznych, zapisując wyniki w postaci tabel, wykresów możliwych do opublikowania w Module Raportowania.

Kokpity menadżerskie

Moduł pozwala na atrakcyjna prezentację wyników: wizualizacje w postaci wykresów zegarowych, mapowych itp. Pozwala to na szybki i łatwy dostęp do kluczowych danych o działalności szpitala.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18