Please enable Javascript!

Administracja

Administracja

Moduł Administracja przeznaczony jest dla administratorów systemu. Moduł ten umożliwia zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami dostępu, strukturą organizacyjną, listą dostępnych zestawień, wydruków, a także projektowanie i publikowanie zaawansowanych formularzy medycznych używanych w pozostałych modułach.


Wybrane funkcjonalności:

  • Możliwość tworzenia zestawień historii logowania.
  • Możliwość łączenia zdublowanych rekordów oraz szereg narzędzi konfiguracyjnych i wspomagających pracę administratora systemu.
  • Raporty kontroli dostępu do danych pacjentów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18