Please enable Javascript!

Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

Moduł Rozliczeń z NFZ to jeden z najważniejszych modułów dla placówek medycznych posiadających kontrakt z NFZ. Jest integralną częścią systemu ambulatoryjnego CGM CLININET AIS. Pozwala śledzić wykonanie kontraktu, importować umowy rozliczeniowe z NFZ, zarządzać nimi i generować komunikaty rozliczeniowe.


Wybrane funkcjonalności:

  • Synchronizuje rekord pacjenta, dane medyczne z wysyłanymi oraz otrzymywanymi komunikatami rozliczeniowymi z NFZ.
  • Posiada zestaw niezbędnych oraz dodatkowych raportów wspomagających kontrolę prawidłowości wykonania kontraktu, a także możliwość wystawiania elektronicznych faktur dla NFZ.
  • Umożliwia weryfikację pod kątem zgodności kontraktu.
  • Umożliwia eksport danych statystycznych w formacie otwartym.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18