Please enable Javascript!

Dializy

Dializy

Moduł Dializy to specjalistyczny moduł wspomagający pracę placówek prowadzących stację dializ. Moduł ten umożliwia zarządzanie ruchem dializowanych pacjentów oraz prowadzenie dokumentacji dializ. Uwzględnia w dokumentacji niezbędne parametry, m.in. takie jak: leki przeciwzakrzepowe, waga, rodzaj i numer zabiegu, wkłucia, płyn substytucyjny, temperatura ciała itd.


Wybrane funkcjonalności:

  • Wspomaga pracowników stacji dializ przy planowaniu wizyt w oparciu o dostępne stanowiska.
  • Umożliwia wprowadzanie danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól – są to m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem.
  • Wydruk karty dializ.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18