Please enable Javascript!

CGM CLININET AIS

Statystyka

Moduł Statystyka to moduł wspomagający tworzenie zestawień oraz raportów wymaganych przez obowiązujące akty prawne i regulacje NFZ. Wspomaga przygotowywanie raportów do instytucji zewnętrznych, takich jak PZH, NFZ czy CZP, jak również innych płatników. Zawiera zestaw dodatkowych raportów ułatwiających zarządzanie przychodnią medyczną.


Wybrane funkcjonalności:

  • Umożliwia dodawanie i generowanie nowych raportów.
  • Wspomaga obsługę druków zewnętrznych.
  • Umożliwia generowanie wykresów.
  • Umożliwia zarządzanie raportami.
  • Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL.
  • Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18