Please enable Javascript!

Optymalizator AOS

Optymalizator JGP

Optymalizator JGP jest e-usługą świadczoną przez CGM, która umożliwia wyznaczenie i optymalizację ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r.


Wybrane funkcjonalności:

  • Obliczanie wartości punktowych.
  • Sugerowanie zmian w kodowaniu.
  • Dostęp do danych statystycznych grupowań z innych przychodni.
  • Przeprowadzanie symulacji grupowania.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18