Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
18. marzec 2020, Wrocław

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu inwestuje w rozwiązania informatyczne

Centrum udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

• diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

• rehabilitacji

• opieki paliatywnej

• profilaktyki pierwotnej i wtórnej

• promowania zdrowia DCO realizuje świadczenia Pakietu Onkologicznego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu posiada 5 specjalistycznych oddziałów (anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii onkologicznej I i II, ginekologii onkologicznej oraz onkologii klinicznej - chemioterapii), Zespół do spraw chorób piersi oraz Zespół ds. nowotworów przewodu pokarmowego.

W strukturach DCO funkcjonuje także 9 zakładów (radioterapii, patomorfologii, diagnostyki laboratoryjnej, elektroniki medycznej, fizyki medycznej, rentgenodiagnostyki i ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, Zakład medycyny nuklearnej oraz Zakład epidemiologii i dolnośląski rejestr nowotworów). Dolnośląskie Centrum Onkologii posiada także filię w Legnicy oraz w Jeleniej Górze.

Przyszłość stawia przed informatycznymi systemami medycznymi coraz większe wymagania. Muszą one pomagać podnosić jakość leczenia oraz minimalizować ryzyko popełnienia błędów w leczeniu przez placówki medyczne, nie tylko przez lekarza. Na całym świecie wraz ze starzeniem się społeczeństwa, lawinowo rosną wydatki na opiekę zdrowotną. Wiąże się to z potrzebą coraz większej kontroli i uszczelnienia systemu ochrony zdrowia. Systemy medyczne muszą również umożliwiać optymalizację kosztów leczenia. Kompleksowe informacje o leczeniu pacjenta oraz systemy wspomagania decyzji, które na podstawie danych w Elektronicznym Rekordzie Pacjenta pomogą w procesie leczenia – w tym kierunku zmierzają nowoczesne technologie. Komputery oczywiście nie zastąpią personelu medycznego, ale będą ułatwiać, wspomagać i przyspieszać jego pracę, a także pomagać w efektywnym zarządzaniu szpitali.

Wielu menadżerów szpitali w całym kraju decyduje się na wdrożenie rozwiązań informatycznych, umożliwiających kompleksowe zarządzanie zarówno w obszarze medycznym jak i administracyjnym.

W marcu 2020 roku DCO zakończyło prace związane z wdrożeniem nowoczesnego systemu informatycznego CGM CLINIENT dostarczonego przez firmę CompuGroup Medical Polska.

Produkowany przez CGM Polska system CGM CLININET jest rozwiązaniem zintegrowanym – łączy funkcjonalnie część medyczną, ekonomiczną i administracyjną. Dzięki temu nie ma potrzeby korzystania z wielu programów dedykowanych do konkretnych obszarów działalności szpitala.

Ogólny zakres wdrożenia obejmuje:

• Medyczny System Informatyczny HIS, w zakresie Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały)

• Aptekę szpitalną centralną oraz oddziałowe

• Gabinety

• Chemioterapię

• Dializy

• Pracownie diagnostyczne

• Integrację z systemem Diagnostyki Laboratoryjnej oraz systemem archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS

• Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

• Rozliczenia z płatnikiem - NFZ

• System bazodanowy Oracle

• Pakiet szkoleń dla personelu szpitala

System informatyczny CGM CLININET obsługuje również administracyjną część pracy szpitala w obszarze:

• Środków trwałych oraz wyposażenia

• Płac

• Kadr

• Gospodarki materiałowej

• Finansów i księgowości

Ze względu na obecna sytuację epidemiologiczną związaną z pojawieniem się w naszym kraju koronowirusa COVID-19, w trosce o zdrowie personelu szpitala, pracowników CGM Polska oraz pacjentów, całość prac wdrożeniowych została przeprowadzona zdalnie.

Całkowita wartość wdrożenia wynosiła 3 140 000 zł brutto.