Please enable Javascript!

09. październik 2019, Lublin

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku wdraża CGM CLININET

SPZZOD Olecko

Poza dostarczeniem oprogramowania, kontrakt obejmuje również przekazanie Serwera Aplikacyjnego, Serwera Bazodanowego, macierzy dyskowej oraz bezpiecznego rozwiązania zasilania energią (USP - uninterruptible power supply). System medyczny CGM CLININET będzie funkcjonował w oparciu o rozwiązania bazodanowe firmy Oracle.

Wartość umowy: 965 284,32 zł brutto

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego misją jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. W placówce funkcjonują zakłady stacjonarne, gdzie pobyt pacjenta jest całodobowy:

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

- Hospicjum Stacjonarne

oraz domowe i ambulatoryjne:

- Hospicjum Domowe

- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

- Poradnia Zdrowia Psychicznego