Please enable Javascript!

05. październik 2018, Zamość

Wdrożenie e-usług dla pacjentów w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny

4 października 2018 podpisaliśmy umowę, której przedmiotem jest rozbudowa systemu CGM CLININET i dostawa sprzętu serwerowego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych medycznych, rozwój elektronicznych usług publicznych oraz rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie e-usług dla pacjentów.

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy:

I etap - dostawa i instalacja sprzętu oraz licencji oprogramowania:

- serwerów aplikacyjnych,

- serwerów bazodanowych,

- serwera backupowego,

- macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym,

- systemu wirtualizacji z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,

- systemu bazodanowego z 5 letnim serwisem gwarancyjnym,

- UPSów,

- switchy FC,

- szafy RACK,

- oprogramowania antywirusowego,

- licencji na moduł e-Konsultacje,

- licencji na moduł e-Wyniki

II etap - wdrożenie usług polegających na:

- wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,

- wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji medycznej z 5 letnim serwisem gwarancyjnym

Zamojski Szpital Niepubliczny jest kolejnym Klientem, u jakiego zostanie przeprowadzona migracja na bazę danych Oracle. Migracja niewątpliwie przyczyni się do większej wydajności i skalowalności systemu. W tym zakresie planowane jest również utworzenie klastra HA (High Availability) mające na celu zapewnienie nieprzerwanego działania usług i zwiększenie bezpieczeństwa. W klastrze high-availability dane na serwerze aktywnym są stale replikowane na serwer pasywny tak, aby na obu serwerach istniały kopie lustrzane wszystkich plików. Dzięki temu w przypadku awarii lub usterki serwera aktywnego serwer pasywny przejmuje jego zadania i udostępnia wszystkie usługi, co minimalizuje przestoje systemu.

Kolejnym ważnym punktem jest planowane utworzenie Storage Cluster, które wykorzystuje synchroniczną replikację danych na poziomie macierzy i ma na celu zapewnienie nieprzerwanego działania usług i zwiększenie bezpieczeństwa. To pierwszy projekt, w którym CGM będzie miało możliwość podjąć się takiego zadania.

Wartość projektu brutto wynosi 3.083.530,05 zł. Zakończenie wdrożenia jest planowane na listopad 2019.