Please enable Javascript!

25. wrzesień 2018, Olsztyn

Rozwój e-usług w SPZGiChP w Olsztynie

SPZGiChP w Olsztynie

25 września 2018 podpisaliśmy umowę na rozbudowę systemu CGM CLININET w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.

Projekt rozbudowy systemu HIS przewiduje:

Dostosowanie funkcjonującego już od lat w szpitalu systemu CGM CLININET do wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z zaleceniami CSIOZ, aktualnymi przepisami prawa oraz pełne przygotowanie do integracji z platforma PI w zakresie recept, skierowań, zdarzeń medycznych i innych dokumentów oraz powiązanych z nimi słowników i rejestrów niezbędnych do ich prawidłowego przekazania do systemu centralnego.

Pełną integrację z Platformą udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (platforma P2) w zakresie Rejestru Systemów Kodowania oraz Rejestru Produktów Leczniczych.

Migrację systemu CGM CLININET na silnik bazy danych ORACLE. Jest to kolejna migracja naszego Klienta z aktualnie wykorzystywanej platformy SYBASE na platformę ORACLE. Planowana migracja obejmie wszystkie aktualnie wykorzystywane moduły CGM CLININET i zapewni znaczy wzrost wydajności i stabilności systemu.

Zwiększenie funkcjonalności istniejących e-usług i wdrożenie nowych opiera się na dostawie i wdrożeniu niezbędnego oprogramowania w celu pozyskania następujących modułów/ funkcjonalności:

- Implementacja Podpisu Elektronicznego i ePUAP,

- eRejestracja,

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,

- eWywiad,

- eZgoda,

- Pakiet rehabilitacyjny,

- Skargi / wnioski,

- Wniosek o udzielenie informacji publicznej,

- Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi,

- Wniosek o sprostowanie dokumentacji medycznej,

- Baza wolontariuszy, stażystów, praktykantów,

- Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym,

- System kolejkowy.

Jest to pierwszy szpital, w którym CGM wdroży moduł systemu kolejkowego, obejmujący pełną integrację z automatami biletowymi znajdującymi się w rejestracji oraz z monitorami przy gabinetach. Dzięki temu proces obsługi pacjentów zostanie usprawniony i zautomatyzowany.

Ponad to system zostanie zintegrowany w obszarach:

- Integracja z ZUS - eZwolnienia,

- Integracja NFZ - DILO – diagnostyka i leczenie onkologiczne,

- Integracja z KRN - Krajowy Rejestr Nowotworów,

- Integracja z AP-KOLCE - Centralne Kolejki Oczekujących

- Integracja z LAB 3000 - bank krwi

- Integracja z EUROSOFT APTEKA - Zlecenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Całkowita wartość projektu wynosi 3 098 274 zł brutto, z czego kontrakt z CGM to 760 241 zł. Jego realizacja zaplanowana jest na październik 2019 roku.