Please enable Javascript!

11. wrzesień 2018, Sopot

Forum e-Zdrowia - Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia

Forum eZdrowia

Organizatorem konferencji jest Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych przy wsparciu IHE oraz HIMSS Europe. Parterami honorowymi wydarzenia zostało Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Pomorskiego - Pan Mieczysław Struk. Od kilku lat CompuGroup Medical Polska jest Partnerem konferencji.

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na wiele ważnych pytań między innymi:

  • Jak wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji, jak dokonać cyfrowej transformacji (digital transformation) w obszarze zdrowia?
  • Jak dostosować formy opieki zdrowotnej i społecznej do nowych oczekiwań oraz możliwości poszczególnych zróżnicowanych grup pacjentów?

Główne zagadnienia poruszane podczas tegorocznej edycji Forum eZdrowie:

Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji

Debata z udziałem kluczowych interesariuszy i ekspertów w celu:

  • wskazania dobrych praktyk cyfrowej transformacji,
  • zrozumienia potrzeb, celów i priorytetów oraz uwarunkowań interesariuszy,
  • rekomendowania rozwiązań,
  • budowania zaufania i kultury współdziałania w procesie zmian.

Pacjent w centrum cyfrowej transformacji

Cyfrowa transformacja, możliwa dzięki technologii, powodowana jest potrzebą (i/lub koniecznością) doskonalenia doświadczenia użytkownika.

Cyfrowa transformacja jest sojusznikiem i narzędziem w realizacji pacjento-centrycznego zorientowanego na wartość systemu zdrowia.

Cyfrowe zdrowie – nowy obszar biznesowy

Gospodarka oparta na wiedzy, w której fundamentalnymi aktywami są dane i algorytmy, stała się faktem, i dotyczy to także obszaru zdrowia.

  • Czy dostrzegliśmy nowy potencjał gospodarczy?
  • Czy przygotowujemy otoczenie/warunki biznesowe na nowe wyzwania: szanse i ryzyka?
  • Czy mamy liderów?

Tomasz Grudzień, Marketing Manager CGM Polska.

"Obecność naszej formy na tego typu imprezach jest obowiązkowa. Dzięki uczestnictwie w Forum eZdrowie możemy nie tylko utrwalać naszą pozycję czołowego dostawcy rozwiązań informatycznych dla medycyny, ale także uzupełniać wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku usług medycznych oraz poprzez aktywny udział w debatach, możemy mieć pośredni, ale ciągle realny wpływ na ważne decyzje podejmowane na poziomie ministerialnym."