Please enable Javascript!

25. marzec 2018, Warszawa

Gotowość systemu CGM CLININET do wystawiania e-Recept

e-Recepta

Wystawianie recept w postaci elektronicznej ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, uszczelnić system obiegu leków oraz wyeliminować powszechny problem z czytelnością ich papierowych odpowiedników. Umożliwi również wgląd do historii wystawionych recept, dzięki czemu leczenie stanie się bardziej transparentne i skuteczne.

19 marca 2018 roku w siedzibie CSIOZ w Warszawie odbył się Projectathon e-Recepty, czyli warsztaty poświęcone testom integracyjnym oprogramowania aptecznego i gabinetowego z Systemem P1. Podczas testów potwierdzono zgodność komunikacji systemu szpitalnego CGM CLININET wyprodukowanego przez firmę CompuGroup Medical Polska z Systemem P1. Przetestowano również zgodność elektronicznych dokumentów recepty z głównymi profilami wymiany danych medycznych IHE: PRE, DIS oraz HL7 CDA zaimplementowanymi w P1. Wszystkie testy odbywały się ze wsparciem analityków, architektów, programistów i testerów CSIOZ. Już niebawem bo 1 maja br. pierwsze e-Recepty zostaną uruchomione w ramach pilotażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach.