Please enable Javascript!

21. październik 2017, Lublin

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta pracownicy szkoły oraz liczne grono absolwentów. Podczas oficjalnych obchodów Jubileuszu Dyrektor szkoły - Pan Radosław Borzęcki, podpisał z Prezesem CompuGroup Medical Polska – Panem Waldemarem Grudniem, ramową umowę współpracy. Współpraca będzie koncentrowała się na budowaniu relacji o charakterze edukacyjnym, a w szczególności dotyczyła będzie prowadzenia wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych, naukowych oraz dydaktycznych.

Już niebawem uczniowie klas o profilu informatycznym, będą mogli pogłębiać swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii informatycznych podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów z CGM Polska. Zajęcie będą odbywały się głównie w szkole, jednak planowane są także spotkania w siedzibie firmy CompuGroup Medical Polska. Dzięki temu uczniowie będą mogli przyjrzeć się z bliska nowoczesnym technologiom oraz procesowi powstawania rozwiązań informatycznych wspierających pracę szpitali.

„Dziękuję za zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez dyrekcję szkoły. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa edukacja. Kierunki informatyczne cieszą się wśród młodzieży coraz większym zainteresowaniem. Jest to dobra wiadomość, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, gdzie popyt przewyższa podaż. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności wśród uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Za kilka lat, kiedy obecni uczniowie będą już absolwentami kierunków informatycznych, chętnie powitamy ich w gronie naszych nowych pracowników” - mówi Waldemar Grudzień, CEO CGM Polska