Please enable Javascript!

08. marzec 2017, Warszawa

Ogólnopolski zjazd użytkowników systemów CompuGroup Medical Polska

Ogólnopolski zjazd użytkowników

Głównym tematem spotkania były najnowsze trendy w informatyce medycznej oraz praktyczne konsekwencje wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. W panelach tematycznych zostały szczegółowo zaprezentowane technologie i rozwiązania stosowane w systemach CompuGroup Medical zarówno w Polsce jak i na świecie. Podczas konferencji miały również miejsce prelekcje przeprowadzone przez przedstawicieli kluczowych klientów CGM Polska - Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz USK im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

W konferencji wzięło udział blisko 200 uczestników reprezentujących między innymi szpitale i jednostki prywatne, a także firmy partnerskie CompuGroup Polska: ATD Software, Oracle, Veracomp, Dimension Data, Fujitsu oraz Vertiv.

Tradycyjnie podczas wieczornej Gali, CompuGroup Medical Polska wręczyło specjalne wyróżnienia dla jednostek zdrowotnych, które poprzez stosowanie nowoczesnych technologii przyczyniły się do podwyższenia jakości leczenia w naszym kraju. W tym roku tytuły Innowacyjny szpital, Innowacyjna jednostka medyczna oraz honorowy tytuł Prekursora rozwoju nowoczesnych technologii CGM w medycynie otrzymało 15 jednostek medycznych:

• Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

• Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

• Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

• Zakład Opieki Zdrowotnej Sucha Beskidzka

• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

• Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

• Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

• Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

• CRH Żagiel Med. Sp. z o.o. S.J.

• NU-MED GRUPA

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

• Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu

• Szpitale Wojewódzkie w Gdyni

• Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej ‑ Curie w Warszawie

Kryteriami którymi kierowało się grono specjalistów z dziedziny informatyki medycznej podczas wyboru najbardziej wyróżniających się jednostek był poziom informatyzacji mierzony ilością aktywnych użytkowników w poszczególnych kategoriach oraz stopień w jakim jednostki medyczne wykorzystują narzędzie informatyczne w codziennej pracy.

Zwieńczeniem Ogólnopolskiego zjazd użytkowników systemów CompuGroup Medical Polska był koncert Trio Kuby Sienkiewicza.