Please enable Javascript!

15. wrzesień 2016, Sopot

Forum e-Zdrowia

Forum e-Zdrowia

Wprowadzanie systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej, jest uznawane jako jeden z głównych czynników poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Wdrażanie e-Zdrowia to złożony wieloaspektowy proces, który trwa kilka lat, dlatego ważne jest strategiczne zaadresowanie wszystkich głównych kwestii wpływających na proces wdrażania oraz osiąganie korzyści z e-Zdrowia. Ze względu na charakter systemu opieki zdrowotnej, który tworzony jest przez wiele współdziałających ze sobą podmiotów, interoperacyjność wprowadzanych systemów informacyjnych wpierających funkcjonowanie tych podmiotów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu e-Zdrowia.

15-16 września w Sopocie, miało miejsce Forum e-Zdrowia. Uczestnikami spotkania były osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i wdrażanie działań z obszaru e-Zdrowia w Polsce, w szczególności: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji centralnych, kadra zarządzająca i managerowie IT w podmiotach ochrony zdrowia oraz managerowie firm informatycznych.

Główne aspekty poruszane podczas tego dwudniowego wydarzenia:

  • strategiczne wyzwania w zakresie e-Zdrowia,
  • proponowane przez Komisję Europejką podejście do wprowadzania standardów interoperacyjności,strategiczne wyzwania w zakresie e-Zdrowia,
  • doświadczenia innych europejskich krajów w zakresie eZdrowia

Uczestnikiem panelu poświęconego doświadczeniom we wprowadzaniu w Polsce standardów HL7 oraz IHE był Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju CompuGroup Medical Polska - Dr Rafał Włach. Warto wspomnieć, że firma CGM Polska wprowadziła i wypromowała na polski rynek protokół HL7, a kilku z kluczowych jej klientów (między innymi Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach) posiadają najwyższy poziom implementacji medycznych systemów informatycznych w naszym kraju.

Więcej na http://forumezdrowia.pl/