Please enable Javascript!

30. April 2015

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie stał się nową placówką medyczną na mapie CGM Polska.

CompuGroup Medical Polska z przyjemnością informuje o zakończeniu projektu wdrożeniowego zwieńczonego sukcesem. Z dniem 30.04.2015r. do kolejnej placówki wdrożona została najnowocześniejsza technologia ICT w ramach projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie”.

Głównymi celami projektu było usprawnienie funkcjonowania Szpitala poprzez maksymalizację jego ucyfrowienia. Wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych miało pozwolić na zautomatyzowanie funkcjonowania jednostki, co w konsekwencji miało przynieść usprawnienie zarządzania informacją oraz podniesienie efektywności działań. Ponadto, przedsięwzięcie miało spełniać wymogi ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dzięki intensywnej pracy wielu specjalistów, 30 kwietnia 2015 roku, wdrożenie zostało zakończone z sukcesem wspomagając działanie części medycznej o HIS.

„Produkowany przez nas system CGM CLININET jest elastycznym rozwiązaniem, które szpitale mogą wdrażać etapami. W przypadku CZMP odstęp pomiędzy wdrożeniem pierwszych modułów funkcjonalnych, a zakończeniem prac nad komplementarnym systemem klasy HIS wyniósł kilka lat. Długofalowa współpraca dojrzałym i świadomym swoich potrzeb klientem przynosi obopólne korzyści – szpital otrzymuje kompleksowe rozwiązanie HIS, a nasza firma pozyskuje bezcenne doświadczenie. Partnerskie działanie leży u podstaw naszej pracy z klientami. Tą zasadę dobrze znają wszystkie współpracujące z nami szpitale”. Piotr Krzyszczak, Kierownik Projektu