Please enable Javascript!

24. styczeń 2016, Wrocław

eUsługi w nowej perspektywie finansowej 2015-2020

19 stycznia 2016 roku w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, miała miejsce konferencja pt. „eUsługi w nowej perspektywie finansowej 2015-2020”. Wydarzenie to zapoczątkowało tegoroczny cykl 10 spotkań z przedstawicielami opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Kolejne konferencje odbędą się w największych polskich miastach m. in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Głównym organizatorem konferencji jest CompuGroup Medical Polska przy ścisłej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi oraz przedstawicielami środowiska akademickiego.

W poszczególnych panelach tematycznych zostały szczegółowo omówione zagadnienia związane z formalnymi wymogami dotyczącymi składania wniosków o dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2015-2020 oraz z oprogramowaniem i infrastrukturą niezbędną do realizacji eUsług. Poruszona była również problematyka towarzysząca wprowadzeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych. Wykład inauguracyjny poprowadził przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki - Prof. Politechniki Wrocławskiej, Pan Piotr Wrzecioniarz. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli jednostek zdrowotnych z regionu Dolnego Śląska – dyrektorów oraz kadry zarządzającej, a także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Tomasz Grudzień, Marketing Manager CGM Polska

Dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej, tego typu spotkania są bardzo ważne. Nowa perspektywa finansowa 2015-2020 daje duże możliwości rozwoju polskim szpitalom, jednak towarzyszy temu ciągle brak wiedzy na temat tego w jaki sposób mogą one skorzystać z finansowania projektów informatycznych. Z uwagi na napięte terminy oraz stosunkowo skomplikowany proces składania wniosków o dofinansowanie, konferencje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem”.