Please enable Javascript!

16. marzec 2015, Lublin

Inauguracja Klastra Lubelska Medycyna

Pod końcem lutego 2015 roku w Trybunale Koronnym Miasta Lublina odbyła się inauguracja działalności Klastra Lubelska Medycyna.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości finansowania projektów branży medycznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 i przedstawiono ofertę usług Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego dla branży medycznej. Dokonano także wyboru członków Rady Klastra.

Pod końcem lutego 2015 roku w Trybunale Koronnym Miasta Lublina odbyła się inauguracja działalności Klastra Lubelska Medycyna.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości finansowania projektów branży medycznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 i przedstawiono ofertę usług Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego dla branży medycznej. Dokonano także wyboru członków Rady Klastra.

Klaster powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego celem jest wspieranie rozwoju branży medycznej w regionie, współpraca oraz promocja usług medycznych. Od początku istnienia Klastra przystąpiło do niego już 50 podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członkami inicjatywy są lubelskie uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, szpitale publiczne i podmioty lecznicze oraz firmy z branży medycznej w tym CompuGroup Medical Polska.

Podmioty przystępujące do Klastra Lubelska Medycyna zobowiązane są do współpracy w budowaniu sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju lokalnej branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie. Ma to służyć wzrostowi konkurencyjności firm i instytucji oraz poprawie jakości systemu ochrony zdrowia. Podmioty przyczyniają się do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości i turystyki medycznej w mieście.

„Propozycję uczestniczenia w tym projekcie otrzymaliśmy w ubiegłym roku ze strony Wydziału Strategii i Promocji Miasta Lublina. Z uwagi na charakter inicjatywy decyzja o przystąpieniu do niego była czystą formalnością. Możliwość bezpośredniej współpracy ze środowiskiem akademickim, a także instytucjami wywodzącymi się z lubelskiego sektora medycznego jest dla nas znaczącą nobilitacją. W tym roku nasza firma obchodzi 20 lecie obecności na rynku informatyki medycznej. Z uwagi na nasze duże doświadczenie zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą jestem przekonany, że wkład CGM Polska w rozwój lubelskiego sektora prozdrowotnego przyniesie znaczące korzyści dla regionu”. Tomasz Grudzień, Marketing Manager CompuGroup Medical Polska.

Więcej a temat Klastra Lubelska Medycyna: http://medycyna.lublin.eu/