Please enable Javascript!

29. styczeń 2015, Lublin

Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi uruchamia kompleksowy system klasy HIS

19 stycznia 2015 roku CompuGroup Medical Polska zakończyło pracę nad projektem „Dostawa szpitalnego systemu informatycznego oraz systemu finansowo-księgowego (w tym środki trwałe, gospodarka materiałowa) oraz kadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą serwerową dla Instytutu "CZMP".

Przez ostatnie kilka lat Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wykorzystywała system CGM CLININET w podstawowym zakresie. W ubiegłym roku szpital zdecydował się na zinformatyzowanie większości obszarów swojej działalności. Po blisko ośmiu miesiącach intensywnej pracy jednostka uruchomiła system w następujących obszarach:

 • Ruch chorych - Izba przyjęć, Oddział, Statystyka
 • Poradnia - Rejestracja, Gabinet, Statystyka
 • Elektroniczny rekord pacjenta
 • Dokumentacja medyczna
 • Zlecenia medyczne
 • Zlecania diet
 • Zakażenia
 • Apteczki oddziałowe
 • Zlecenia leków
 • Patomorfologia
 • Blok operacyjny
 • Blok porodowy
 • Dystrybucji obrazów diagnostycznych
 • Integracja HL7
 • Wystawianie recept
 • Rozliczenia z NFZ
 • Apteka centralna

Dodatkowo w części administracyjnej kilka niezależnie działających systemów zostało zastąpionych przez jeden system ERP. System ten jest oczywiście w pełni zintegrowany z systemem HIS. Obszary objęte wdrożeniem w tym zakresie, łącznie z migracją danych, to:

 • Środki Trwałe
 • Wyposażenie
 • Koszty
 • Finanse-Księgowość
 • Kasa
 • Rejestr Sprzedaży
 • Kadry
 • Płace
 • Gospodarka Magazynowa

Opisane powyżej rozwiązanie działa w oparciu o dostarczoną przez CGM Polska infrastrukturę serwerową.

Wartość umowy: 1 956 635 zł brutto

„Produkowany przez nas system CGM CLININET jest elastycznym rozwiązaniem, które szpitale mogą wdrażać etapami. W przypadku CZMP odstęp pomiędzy wdrożeniem pierwszych modułów funkcjonalnych, a zakończeniem prac nad komplementarnym systemem klasy HIS wyniósł kilka lat. Długofalowa współpraca dojrzałym i świadomym swoich potrzeb klientem przynosi obopólne korzyści – szpital otrzymuje kompleksowe rozwiązanie HIS, a nasza firma pozyskuje bezcenne doświadczenie. Partnerskie działanie leży u podstaw naszej pracy z klientami. Tą zasadę dobrze znają wszystkie współpracujące z nami szpitale”. Piotr Krzyszczak, Kierownik Projektu

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych w Polsce. Placówka składa się z dwóch części: Ginekologiczno-Położniczej oraz Pediatrycznej. Jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym perinatologicznym, ginekologicznym i pediatrycznym. Ze względu na swój wielodyscyplinarny charakter, zapewnia wszechstronną opiekę nad kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, chorobami serca, czy infekcjami. W Instytucie diagnozowane i leczone są najtrudniejsze przypadki patologii ginekologicznych. W tej unikalnej placówce, sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem do 18 roku życia, reprezentowany jest pełen wachlarz specjalności lekarskich. Rocznie przyjmowanych jest ponad 40 tysięcy pacjentów. Instytut prowadzi szeroką i dynamiczną działalność naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową. Współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Zdrowia, Polską Akademią Nauk, Politechniką Łódzką, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz bierze udział w ogólnokrajowych programach badawczych.