Please enable Javascript!

17. luty 2015, Lublin

CGM Polska integratorem w Projekcie P1

11 lutego 2015 roku Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia zawarło z CompuGroup Medical Polska umowę na kontynuację prac integracyjnych w ramach Projektu P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. CGM Polska będzie wspierana w projekcie na zasadach konsorcjum przez Hewlett-Packard Polska.

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (tzw. Platforma P1) jest kluczowym i jednocześnie największym projektem realizowanym w ramach Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Projekt współfinansowany jest ze środków funduszy europejskich, a jego wartość to blisko 89 mln złotych.

Głównym celem budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, jest umożliwienie organom administracji publicznej, podmiotom leczniczym, aptekom i praktykom lekarskim, jak również obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych.

Uruchomienie Projektu P1 podniesie dostępność i jakość informacji na temat stanu zdrowia pacjentów. Rezultatem prowadzonych prac będzie również poprawa jakości ich obsługi. W ogólnym ujęciu Projekt P1 stworzy platformę, która udostępni szereg usług elektronicznych takich jak np.: Internetowe Konto Pacjenta, Elektroniczną Receptę, Skierowanie, Zlecenie oraz udostępni Portal informacyjny e-Zdrowie. Rok 2015 ma szansę stać się przełomową datą w zakresie informatyzacji procesu leczenia pacjentów. Dzięki Internetowemu Kontu Pacjenta zrealizowanemu w ramach Projektu P1 pacjent stanie się rzeczywistym właścicielem dokumentacji medycznej, gdyż będzie mógł swobodnie decydować o jej udostępnianiu wybranemu przez siebie personelowi medycznemu.

Korzyści z powstania z Projektu P1 jest wiele - do najważniejszych z nich należą:

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia pacjentów

Projekt P1 wpłynie na wzrost świadomości pacjentów, a tym samym ich zaangażowanie w swój proces leczenia. Gromadzenie informacji medycznych w elektronicznych bazach danych i skrócenie czasu ich udostępniania, umożliwi sprawne i skoordynowane reagowanie na zagrożenia dla zdrowia.

Wsparcie procesu diagnozowania pacjenta

Pracownik medyczny za zgodą pacjenta, mając dostęp do historii udzielanych świadczeń medycznych, informacji o wynikach badań i przyjmowanych lekach, bazy leków i kontroli interakcji będzie mógł przyspieszyć postawienie trafnej diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia.

Wsparcie procesu obsługi pacjenta

Pacjent jak i pracownicy medyczni będą mieli zgodnie ze swoimi uprawnieniami, bieżący dostęp do wystawianych elektronicznych recept, skierowań, zleceń co umożliwi sprawniejszą obsługę pacjenta i wyeliminowanie potencjalnych błędów takich jak błąd w zapisie czy odczycie dokumentów. Mniej czasu na formalności i gromadzenie dokumentów, to więcej czasu na leczenie i pacjenta.

Więcej: http://ezdrowie.gov.pl/