Please enable Javascript!

10. grudzień 2014, Lublin

Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wdraża system CGM CLINIENT

Powody cyfryzacji placówek medycznych bywają różne, jednak zawsze jednym z głównych elementów decydujących o wdrożeniu technologii informatycznych jest chęć sprawnego i wydajnego zarządzania placówką medyczną. Nie bez znaczenia jest także świadomość konieczności podnoszenia komfortu obsługi pacjentów. Warto podkreślić, że wiele szpitali wdraża nowoczesne systemy informatyczne niezależnie od planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (kolejny termin wprowadzanie EDM w Polsce wyznaczono na 2017 rok).

Jedną z placówek medycznych, które w ostatnim czasie podjęły decyzję o kompleksowej informatyzacji jest Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

10 grudnia 2014 roku CompuGroup Medical Polska podpisała z Centrum Zdrowia Dziecka umowę na dostawę i wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego klasy HIS wraz z integracją systemów i urządzeń peryferyjnych. Kontrakt obejmuje również świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 6 lat, integracją systemu CGM CLININET z dotychczas funkcjonującymi w szpitalu systemami, przeniesienie danych z dotychczas funkcjonującego systemu HIS, a także realizację cyklu szkoleń dla personelu szpitala z zakresu eksploatacji systemu. Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2015 roku.

Wartość kontaktu: 5 561 233 zł brutto

Budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie rozpoczęto 3 czerwca 1973 roku. Od tego czasu szpital cały czas jest modernizowany i rozbudowywany: w 1995 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, szpital uzyskał oficjalnie status prawny jednostki badawczo-rozwojowej i nową nazwę: Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", w sierpniu 2012 roku otwarto przebudowaną Klinikę Pediatrii i Żywienia, zaś w grudniu otwarto klinikę "Budzik" dla dzieci wybudzanych ze śpiączki, w 2013 roku wybudowano nowoczesny blok operacyjny, w latach 2014-2015 powstało nowe lądowisko dla helikopterów ratunkowych. W chwili obecnej w strukturze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie funkcjonuje:

  • 15 klinik
  • 26 oddziałów
  • 30 poradni specjalistycznych
  • 39 pracowni diagnostycznych