Please enable Javascript!

08. czerwiec 2020, Ostróda

Szpital w Ostródzie rozbudowuje system informatyczny

Po komercjalizacji szpitala w 2001 roku przeprowadzono szereg zmian mających na celu unowocześnienie jednostki oraz dostosowanie jej do aktualnych światowych standardów leczenia. Przeprowadzono między innymi informatyzację placówki (wartość 1,8 mln zł), rozbudowano i zmodernizowano oddział chorób zakaźnych (8,5 mln zł), wybudowano centralną sterylizatornię (2,18 mln zł) oraz zmodernizowano i doposażono oddziały szpitalne (2,2 mln zł), zbudowano instalację solarną ciepłej wody użytkowej (0,5 mln zł), a zakupione urządzenia i sprzęt medyczny opiewały na ogólną kwotę ponad 5,5 mln zł.

W ostatnim czasie oddział Ginekologiczno-położniczy oraz Chirurgii wyposażono w nowoczesny sprzęt (zakupiono między innymi precyzyjny aparat ultrasonograficzny, kardiomonitory). Oddział Pediatryczny, dzięki środkom zebranym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wzbogacił się o nowoczesny aparat EKG i sześć pomp infuzyjnych strzykawkowych. Na oddziale znalazło się również specjalistyczne łóżko rehabilitacyjne, pięć łóżek dziecięcych szczebelkowych.

28 sierpnia 2017 roku dokonano otwarcia nowej Pracowni Tomografii Komputerowej, wyposażonej w najwyższej klasy aparat, który pozwala na dokładną diagnostykę pacjentów i umożliwia skuteczne leczenie. Szpital uruchomił również blok operacyjny z oddziałem intensywnej terapii (koszt inwestycji to blisko 5 mln zł).

30 marca 2020 roku Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie podjął decyzję o rozbudowie systemu informatycznego, którego producentem i dostawcą jest firma CompuGroup Medical Polska. W ramach projektu CGM zwiększy zakres funkcjonowania systemu informatycznego CGM CLININET o cześć administracyjną ERP (finanse, kadry, płace, gospodarka materiałowa, środki trwałe itp.), pakiet eUsług, aptekę centralną oraz apteki oddziałowe, Elektroniczną Dokumentację Medyczną wraz z cyfrowym obiegiem dokumentów oraz laboratorium. W ramach projektu odbędzie się również migracja danych medycznych oraz administracyjnych, a także cykl szkoleń dla personelu szpitala.

Całkowita wartość rozbudowy systemu to blisko 2,4 mln zł.