Please enable Javascript!

Zarząd

Zarząd

Waldemar Grudzień

Prezes Zarządu

Waldemar Grudzień Waldemar Grudzień

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie o specjalności Metody Numeryczne i Programowanie. Od r. 1996 współtworzył CompuGroup Medical Polska pracując na kolejnych szczeblach zarządzania. Stanowisko Prezesa Zarządu objął w styczniu 2009. Wcześniej w okresie 5 lat współzarządzał firmą na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.