Please enable Javascript!

TBA

Tjenestebasert adressering (TBA)

CGM Legevakt og CGM Helsestasjon støtter nå tjenestebasert elektronisk samhandling for kommunale tjenestetilbydere, og tilbyr tilpasset arbeidsprosess i EPJ for å understøtte dette arbeidet.

Tjenestebasert adressering handler ikke bare om en teknisk omlegging av hvordan meldinger sendes, men mer om innføring av tjenesteinnbokser, og om hvordan man på legevakten eller helsestasjonen samarbeider med å arbeide med disse. Legevakten eller helsestasjonen vil nå kunne motta labsvar, epikriser og journaloverføringer fra andre enheter, samt sende henvisninger elektronisk.

Hvordan komme i gang?

Tjenestebasert adressering krever et teknisk oppsett, med risiko for at allerede etablert samhandling påvirkes (f.eks. meldinger til SYSVAK og HELFO). Når endringer gjøres på deres side, vil det normalt bety at aktører dere samhandler med trenger tilsvarende konfigurasjoner i sitt system. Det er også krav til hvordan stillinger og enheter opprettes i enhetstreet i CGM Journal, som kan kreve tilpasninger av eksisterende oppsett. CGM tilbyr derfor bistand til oppstart med tjenestebasert adressering som et betalt oppdrag. Ved oppsett uten bistand risikerer man feilsituasjoner som ikke dekkes ved vanlig support, og oppsettet må da verifiseres av CGM for å sikre at meldingsflyten går som den skal. 1. gangs oppsett og verifisering av oppsett bestilles fra CGMs salgsavdeling og har samme salgspris.

Ring 21 93 63 00 for mer informasjon, eller send en e-post til:

Fødselsepikrise

Det er i versjon 123 av CGM Helsestasjon lagt til rette for mottak av epikriser, men det betyr ikke nødvendigvis at sykehuset du samhandler med sender det. Sjekk status direkte med HF, eller din kontaktperson i KomUT.