Please enable Javascript!

Journal Pluss

Journal Pluss

Elektronisk kommunikasjon (EDI), deriblant eResept

For å kommunisere elektronisk med samarbeidspartnere som andre legekontorer, Direktoratet for e-helse (for eResept), NAV (for bl.a. HELFO-oppgjør) og sykehusene, har du behov for vårt tilleggsprodukt Journal Pluss.

Journal Pluss består i installasjon av DIPS Communicator - vårt valg av meldingsutveksler for elektronisk kommunikasjon - installasjon av Buypass programvare for elektronisk signering, og oppkobling mot Direktoratet for e-helse for de som ønsker eResept.

Kontakt vår salgsavdelig for et tilbud: