Please enable Javascript!

e-resept

e-resept

CGM jobbet gjennom 2012 tett med Helsedirektoratet for å få gjennomført en nasjonal innføring av e-resept, og vi tilbyr i dag alle våre kunder løsningen både integret i CGM Allmenn og via forskrivningsmodulen i Vision.

E-resept bidrar til en tryggere legemiddellbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.

Økt pasientsikkerhet oppnås ved at legen, med pasientens samtykke, får bedre oversikt over pasientens resepter og faktiske medisinbruk.

Fastlegen kan se hva andre leger har forskrevet tidligere og få beskjed når pasienten har utlevert medikamenter fra apotek eller bandassjist. Dersom legen oppdager feil eller at medisinering må endres, kan aktive respeter tilbakekalles.

Legemiddelmodulen i CGM Allmenn som inkluderer e-resept, ble godkjent av Helsedirektoratet i februar 2013. Legemiddelmodulen i hel-integrert,og oppfyller de nyeste breddekravene fra direktoratet og bygger på arbeidsflyten du kjenner fra før.

For mer informasjon se