Please enable Javascript!

Digipost

CGM Vision og integrasjon med Digipost

Vi tilbyr en integrert løsning av Digipost i journalsystemet CGM Vision. Virksomheten vil på denne måten være i tråd med kravene når det gjelder sikker postgang i forhold til Normen og GDPR kravene.

De viktigste punktene:

  • Sikker postgang - Mottager må identifisere seg med bankID
  • Forenkling av rutiner - Har ikke mottager avtale med Digipost, sørger Posten for at brevet blir sendt rekommandert på papir
  • Besparelse - Porto reduseres til det halve kontra om man skulle skrevet ut brevet selv
  • Forenkler rutiner - Færre tastetrykk enn uten integrasjon
  • Forsvarlig lagring av historikk - Vedleggene du sender med vil automatisk bli lagret i aktuell journal med dato og signatur

Hva skal til for å aktivere Digipost i CGM Vision?

For å kunne ta Digipost i bruk i CGM Vision må disse kriteriene være oppfylt:

  • Virksomheten/BHT-tjenesten må ha opprettet en avtale med Digipost: https://www.digipost.no/bedrift
  • BHT-tjenesten må ha installert et virksomhetssertifikat med autentisering. Dersom dere ikke har dette fra før kan dette bestilles gjennom oss her
  • BHT-tjenesten må ha aktivert modulen. Ta kontakt med salgsavdelingen for å få denne aktivert