Please enable Javascript!

Espen

ePortal med Helsenorge

CGM tilbyr Digital dialog med fastlegen på helsenorge.no
via produktet ePortal med Helsenorge

Integrasjon med innbyggerportalen helsenorge.no (Digital dialog med fastlege - DDFL) er tilgjengelig for alle fastleger som benytter CGM Journal.

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge, og dine pasienter kan nå få tilgang til selvbetjeningsløsninger mot sitt fastlegekontor. Følgende tjenester tilbys:

 • Timebestilling
  Marker i timeboken hvilke avtaler du vil utveksle med helsenorge.no. Pasienten kan da plukke fra disse, og booke time selv uten bistand fra legekontoret.
 • Reseptfornyelse
  Pasienten skriver i en melding hvilke legemidler de ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene, og legen signerer før de sendes til Reseptformidleren.
 • E-konsultasjon
  Pasienten kan stille medisinske spørsmål til sin fastlege, som dukker opp som en melding i innboksen i CGM Journal. Fastlegen svarer ved anledning.
 • Kontakt legekontoret
  Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret, som f.eks. informasjon om ny arbeidsgiver, spørsmål om å få tilsendt sykmelding i posten osv. Dersom pasient sender medisinske spørsmål som krever egenandel, må pasient for beskjed om å sende en e-konsultasjon istedet.
 • Videokonsultasjon
  Synliggjør for pasient hvilke avtaler som kan gjennomføres på video. For større installasjoner tilbys en utvidet pasientplattform via integrasjon med Visiba Care.
 • Journalforespørsel
  Åpne for at innbygger kan be om journalkopi, og send ønsket journalutplukk tilbake som et eBrev med vedlegg.
 • Skjemamottak
  Ta imot skjema pasient har fylt ut på helsenorge. Fordrer at helsenorge har tilgjengeliggjort skjema for din enhet.

Integrert med EPJ
Alle tjenestene er integrert med EPJ. Reseptfornyelse, e-konsultasjon og kontakt med legekontoret dukker opp som meldinger i Korrespondanse, og kontorets svar journalføres automatisk i pasientens journal.

Fritekst sms-utsendelse
Som bruker av ePortal med Helsenorge har legekontoret mulighet til å sende fritekst-sms til pasientene sine, både en-til-en og i bulk/masseutsendelse. Fritekst sms-utsendelse har en kostnad på 60 øre per sms med 160 tegn.

Gratis for pasient
Digital Dialog er gratis å bruke for pasienten og gjelder i første omgang bare for fastleger. Har du spørsmål om Digital Dialog, sjekk vår FAQ . Om du ikke finner det du leter etter, ring oss gjerne på 21 93 63 00.
Det er også opprettet et nasjonalt gratis telefonnummer: Veiledning helsenorge.no - 23 32 70 00 , som pasienter kan ringe dersom de trenger bistand med å benytte tjenestene.

Ønsker du å bestille ePortal med Helsenorge; kontakt vår salgsavdeling:

Tlf: 21 93 63 00, tastevalg 2

eller

Les mer om DDFL

Norsk Helsenett

Pasientkommunikasjon helt fritt for pasientgebyrer