Please enable Javascript!

CGM Fjernhjelp

CGM Fjernhjelp

CompuGroup Medical Norway AS har lansert en egen tjeneste for fjernhjelp i helsesektoren.

Tjenesten er godkjent av Norsk Helsenett, og lar våre medarbeidere fjernstyre servere og arbeidsstasjoner på en langt raskere og mer effektiv måte enn tidligere. Dette vil erstatte dagens Netop Remote Control Host.

Tjenesten er inkludert i service og vedlikeholds avtalen og det vil dermed ikke medføre noen ekstra kostnader for våre kunder.

Vi ønsker at alle våre kunder installerer løsningen slik at vi blir i stand til å yte best mulig kundeservice.

Vennligst fyll ut skjema for samtrafikk. Returner dette til teknisk.norway.no@cgm.com så snart som mulig slik at vi kan hjelpe deg med å få installert CGM Fjernhjelp.

Installasjonsfiler og skjemaer kan lastes ned fra vår kundeportal.