Please enable Javascript!

Allmenn Praksis

CGM Spesialist

Arbeidsflyt og funksjoner utviklet spesielt med tanke på spesialister:

  • Elektronisk NPR-rapportering til Helsedirektoratet
  • Egendefinerte maler for diagnoser, prosedyrer, takster og journaltekst - for raskere dokumentasjon og mer tid til pasienten
  • Henvisningsregistrering og vurdering tilpasset både spesialist og medhjelper
  • Automatisk epikriseutsending

CGM Spesialist har de samme fordelene som CGM Journal:

  • Enkel oversikt over pasientens sykdomshistorie
  • Gode påminnelsesfunksjoner i pasientens journal
  • Fleksibelt brukergrensesnitt tilpasset hver enkelt bruker
  • Oversiktlig og lettfattelig legemiddelmodul med synkronisering mot Reseptformidleren
  • Gjenkjennelig brukergrensesnitt basert på Windows/Office programmer

Ønsker du en presentasjon eller å konvertere til CGM Spesialist, ta kontakt med vår salgsavdeling på e-post:

Nedlastninger