Please enable Javascript!

CGM Legevakt

CGM Legevakt

CGM Legevakt er en videreutvikling av CGM Allmenn. Sikker og rask håndtering av pasienter er viktig ved en legevakt. CGM Legevakt skal bidra til sømløse prosesser mellom oppringing, mottak, prioritering av kø, logging og behandling. Nye krav til legevakter som f. eks. KAD ivaretas også i CGM Legevakt. Brukergrensesnittet til CGM Legevakt er enkelt å lære seg og kan tilpasses den enkelte leges rutiner. Dette er viktig i en legevakt med mange brukere som ofte skifter.

Oppsummering fra brukersamlingen 18.04

40 deltagere var samlet på Gardermoen 18. april hvor tema var legevaktenes spesielle behov når det gjelder journalsystem.

Formål med samlingen

 • Informere kunder om status på organisasjon, produkter og utviklingsplaner. Målet om en felles plattform, CGM Legevakt.
 • Beskrive nå-situasjon og hvilke endringer som er på gang for legevaktene
 • Beskrive likheter og forskjeller mellom ulike tjenester ut fra størrelse og organisering
 • Etablere et fora for dialog rundt utvikling av en legevaktversjon på ny plattform

Etter innledning av vår administrerende direktør, hadde vi fire fine brukerinnlegg der det ble beskrevet hvilke utfordringer man står overfor i hverdagen og hvilke krav dette setter til et journalsystem.

Etter lunch hadde vi innlegg vedrørende status WinMed2 og Vision, før presentasjon og og visning av felles CGM Allmenn (WinMed3 programvare).

Videre avrundet vi med nyttig gruppediskusjon over dagens temaer.

Nåværende status

Vi har nå en første versjon klar av CGM Legevakt. I tillegg til all funksjonalitet og muligheter som ligger i CGM Allmenn inneholder denne versjonen;

 • Forbedret, forenklet søk og registrering av personer i timebok/ legevaktslogg.
 • Memofelt for sykepleier notat
 • Enkel triagering med fargekode
 • Rutiner for å håndtere regnskap på legevakt
 • Notatfelt med klokkeslett
 • Enkel epikrise
 • Virksomhetsrapport(er)

Vi vil gjerne komme i dialog med flere som ønsker å komme tidlig i gang med nye CGM legevakt. Ønsker du en presentasjon eller å konvertere til CGM Legevakt, ta kontakt med vår salgsavdeling på salg.no@cgm.com

Tilleggsprodukter

CGM ePortal

Siste produktnyheter

Les siste produktnyheter om CGM Allmenn