Please enable Javascript!

CGM Legevakt

CGM Legevakt

CGM Legevakt er en videreutvikling av CGM Allmenn. Sikker og rask håndtering av pasienter er viktig ved en legevakt. CGM Legevakt skal bidra til sømløse prosesser mellom oppringing, mottak, prioritering av kø, logging og behandling. Nye krav til legevakter som f. eks. KAD ivaretas også i CGM Legevakt. Brukergrensesnittet til CGM Legevakt er enkelt å lære seg og kan tilpasses den enkelte leges rutiner. Dette er viktig i en legevakt med mange brukere som ofte skifter.

Innhold

I tillegg til all funksjonalitet og muligheter som ligger i CGM Allmenn inneholder CGM Legevakt;

  • Forbedret, forenklet søk og registrering av personer i timebok/ legevaktslogg.
  • Memofelt for sykepleier notat
  • Enkel triagering med fargekode
  • Rutiner for å håndtere regnskap på legevakt
  • Notatfelt med klokkeslett
  • Enkel epikrise
  • Virksomhetsrapport(er)

Ønsker du en presentasjon eller å konvertere til CGM Legevakt, ta kontakt med vår salgsavdeling på e-post:

Brukemanualer og annet materiale finner du i vår kundeportal