Please enable Javascript!

Allmenn Praksis

CGM Helsestasjon

Helsestasjonen er for de fleste det første møtet med helsevesenet. Vi ønsker at at du som helsestasjonsmedarbeider skal være trygg på at håndteringen av sensitiv informasjon blir ivaretatt og at programvaren er brukervennelig. Dette oppnår vi gjennom tett dialog med dere som kunder, referansegruppen og vårt brukerfora hvor du kan bidra med innspill til hva du ønsker av forbedringer i systemet.

Systemet dekker alle nye regler og forskrifter, dette reflekteres ved at de største kommunene i Norge bruker CGM Helsestasjon. At kundene våre spenner fra små til de aller største helsestasjonene, viser at vi har et brukervennlig design som lett kan tilrettelegges for din helsestasjon. Vi har ansatt flere helsesøstre som sikrer at løsningen vår til enhver tid er relevant i forhold til arbeidsproseser på en helsestasjon.

Ønsker du å vite mer eller få en demonstrasjon, ta kontakt med vår salgsavdeling på e-postadresse:

Brukemanualer og annet materiale finner du i vår kundeportal

Sysvak - elektronisk rapportering av vaksinasjonsdata

Det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK gjør det mulig for den enkelte å ha oversikt over sine egne vaksinasjoner, og gir samtidig en oversikt over vaksinasjonsdekningen i landet.

Innsamlede opplysninger til SYSVAK skal bidra til å:

• Holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og sørge for at alle barn får tilbud om vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet

• Holde oversikt over vaksinasjonsdekningen i den norske befolkningen for de sykdommer som det vaksineres mot, både på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå

• Legge grunnlag for forskning på effekt av vaksiner i program.