Please enable Javascript!

Allmenn Praksis

CGM Vision BHT

CGM Vision BHT er et moderne Windows-basert journalprogram under kontinuerlig utvikling. Vi benytter Oracle som database som gir høy grad av sikkerhet for klienter og sluttbruker. Programmet kan tilpasses ulike behov for registrering, arbeidsflyt, rapportering og tilgangsstyring.

Vi har som målsetning

 • At programmet er fleksibelt med enkle og lett forståelige skjermbilder
 • Oversiktlige journaler på bedrift/ansatt/pasient
 • God oversikt over planlagte og gjennomførte oppgaver
 • Mulighet for håndtering av flere oppgaver samtidig
 • Effektiv i bruk med færrest mulig tastetrykk

Funksjoner utenom journal

 • Timebok
 • Aktivtetsplanlegger
 • Beskjed-funksjon
 • Overordnet lab
 • Rapporter
 • Gruppebearbeiding/ masseregistrering

Dere velger selv om dere vil benytte en eller to mapper per ansatt;
én felles individjournal eller separat pasient- og ansattjournal.

Eksempler på funksjoner i journal:

Ansattjournal

 • Fleksibel kontaktregistrering for god oversikt i journal og rapporteringsmuligheter
 • Registering av eksponeringer
 • Målinger av ulike slag
 • Notat med maler og søkeord
 • Toveis integrasjon mot audiometri og spirometri
 • Korrespondanse via brev, mail og SMS
 • Spørreskjema-modul
 • Vaksine modul / SYSVAK
 • Digitalmediamodul

Pasientjournal

 • Fullverdig pasientjournal
 • E-resept
 • Sykemelding
 • Elektronisk kommunikasjon på NHN
 • Person- og adressesøk på NHN
 • Pasientregnskap og NPR
 • Integrasjon mot betalingsautomat
 • Standard skjemaer
 • Digitalmediamodul

Bedriftsjournal

 • Kontakter og søkeord på bedrift og avdelingsnivå
 • Bedriftskartotek med avdelinger og enheter
 • Merking for nøkkelpersonell
 • Kobling mot ansvarlige for BHT tjenesten
 • Journalføring på bedrift og enhetsnivå
 • Bedriftsregnskap
 • Eksponeringer og målinger på enhetsniva
 • Digitalmediamodul

Digitalmediamodul kan benyttes til å skanne dokumenter, lime inn bilder, video, lyd, Office dokumenter mm.

Ønsker du å vite mer eller få en demonstrasjon, ta kontakt med vår salgsavdeling på e-postadresse:

Installasjonsfiler kan lastes ned fra vår kundeportal.