Please enable Javascript!

Allmenn Praksis

CGM Allmenn

CGM Norge er markedsledende leverandør av elektroniske journalsystemer til primærhelsetjenesten. CGM Journal er et grunnsystem som er delt inn i spesialiserte segmentversjoner i form av CGM Allmenn, CGM Spesialist, CGM Legevakt og CGM Helsestasjon.

Velg trygt

Dette systemet er hovedsatsningen til CGM Norge og er trygt forankret i et sterkt globalt konsern.

Velg fremtidsrettet

CGM Allmenn er markedets mest moderne system for allmennleger og har solide teknologivalg som grunnmur. Ved valg av CGM Allmenn vil du sikre deg mot at ditt journalsystem blir utdatert i overskuelig fremtid.

Vi tilbyr:

  • Enkel oversikt over pasientens sykdomshistorie
  • Gode påminnelsesfunksjoner i pasientens journal
  • Fleksibelt brukergrensesnitt tilpasset hver enkelt bruker
  • Oversiktlig og lettfattelig legemiddelmodul med synkronisering mot Reseptformidleren
  • Gjenkjennelig brukergrensesnitt basert på Windows/Office programmer

Ønsker du en presentasjon eller å konvertere til CGM Allmenn, ta kontakt med vår salgsavdeling på e-post:

Brukemanualer og annet materiale finner du i vår kundeportal