Please enable Javascript!

Kurskatalog, Høst/vinter 2017

Kurskatalog

Ordinære kurs

Kurstype: Segment: Varighet: Kursinnhold: Påmelding:
Oppfølgingsdag Alle 4/8 t Vi ser ofte at det dukker opp nye, mer sammensatte spørsmålstillinger etter at man har arbeidet med våre journalsystemer over en liten periode. Da kan det være nyttig
å få hjelp til det man lurer på, samt noen tips og triks!

Hvordan dere ønsker å disponere disse oppfølgingsdagene står dere fritt til å bestemme selv:
Eksempel 1: Felles gjennomgang fra morgenen av, en til to timer. Deretter kan man sette av en halvtime per ansatt for individuelle spørsmål i eget miljø/ arbeidsplass.
De øvrige ansatte kan da fortsette sitt daglige arbeid. Man kan eventuelt avslutte dagen med en felles oppsummering.
Eksempel 2: Dersom det er mange felles spørsmål dere lurer på kan man sette av mesteparten av dagen til felles «klasseromsundervisning». Mulighet for individuelle
spørsmål avslutningsvis.
Bestill oppfølgingsdag her!
Superbrukerkurs CGM Allmenn 4-5 t Administrasjon:
Vi gjennomgår opprettelse av nye brukere med tilhørende brukerinnstillinger, regnskap, timebok og delegeringer.
Videre ser vi på autotaksthandlinger, laboratoriefunksjonalitet, brevmaler samt demonstrasjon av den nye NKL funksjonaliteten i CGM Journal.
Brukerdel:
Vi viser dere hvordan dere kan bruke NHN personsøk (gratis tjeneste som lar dere importere informasjon om pasienten til CGM Journal, noe som kraftig forenkler
registrering av nye pasienter), og det dere måtte lure på når det gjelder kassebruk. Videre viser vi dere hvordan dere enkelt oppdaterer pasientens legemidler fra epikriser dere har mottatt fra sykehus og spesialister. En demonstrasjon av hvordan man oppgraderer til seneste versjon av CGM Journal.
Spørsmålsrunde:
Mot slutten av kursdagen tar vi opp spørsmål dere måtte ha. Vi ber om forståelse for at lengden på denne delen av kurset avhenger av hvor mye tid vi har tilgjengelig.
Se datoer for kurs og meld deg på her!
Superbrukerkurs
+ workshop
CGM Legevakt 4-5 t Kursinnhold:
Vi deler opp dagen i to deler, hvor vi begynner med et superbrukerkurs og deretter gjennomfører en workshop etter lunsj.
Superbrukerdelen:
Vi viser hvordan man oppretter nye brukere med tilhørende regnskap. Vi ser på samleprøver og analysesammenslåing. I tillegg går vi igjennom hvordan brevmaler og
sammenslåing av journaler fungerer og runder av med kasse og regnskap.
Workshop-delen:
Dere kan stille spørsmål til kursholdere og ta opp problemstillinger til diskusjon med de øvrige deltakerne. De fleste legevakter jobber litt forskjellig og vi håper dere har
lyst til å fortelle hvordan dere jobber og lære av hverandre.
Se datoer for kurs og meld deg på her!
Workshop CGM Helsestasjon 4-5 t Innhold (forslag til temaliste):
• Hva er nytt i siste versjon av CGM Helsestasjon?
• Brevmaler, topp- og bunntekst
• Rapporter og statistikk - kriterier for å hente ut riktige KOSTRA-tall
• Journaloverføring
• Opprette ny bruker
• Slå sammen pasienter og journaler
• Opprette grupper
• Samarbeidsmodulen
• Jordmor- regnskap
• Timebok - avtalevarsling
• Journalansvarlig - bytte/ endre journalansvarlig, signering av åpne journaler
Se datoer for kurs og meld deg på her!

Kurs for vår og sommer 2018 vil bli tilgjengeliggjort i januar/februar 2018.