Please enable Javascript!

Brukersamling 2018

Velkommen til årets CGM Journal Brukersamling!

Brukersamlingen holdes på hotellet Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel (til venstre når du kommer med fly/tog)

For mer nøyaktig beskrivelse/kart, trykk her.

Agenda torsdag 8. november

09:00 - 10:00 Registrering og speed-dating med supportagent
10:00 - 10:15 Velkommen
10:15 - 10:50 Langsiktig strategi
Det store bildet; strategi og våre langsiktige planer
10:50 - 11:20 Veikart for CGM Journal
Hvilke releaser og nyheter kan du forvente deg det kommende året
11:20 - 11:30 Spørsmål fra salen
11:30 - 12:30 Felles lunsj i restauranten
12:30 - 13:00 Ny fleksibel betalingsløsning med MediPay
Vi forteller om og demonstrerer MediPay, integrert med EPJ og utviklet i samarbeid med PayEx.
13:00 - 13:30 Tjenestebasert adressering
Status for legevakter og helsestasjoner. Vi informerer om myndighetenes planer for allmenn- og spesialistbrukerne.
13:30 - 14:00 GDPR
Hvilke tilpasninger har CGM gjort og hvilke forpliktelser har legekontoret som dataansvarlig?
I samarbeid med Synch Advokatfirma gir vi råd og veiledning i forhold til hva som må gjøres for å følge retningslinjer
i GDPR og i Normen samt sørge for å legge til rette for tillit og trygghet hos pasientene.
14:00 - 14:30 Pause og speed-dating med supportagent
14:30 - 15:30 Digital Dialog
Nåværende status og planer om ny-utvikling for allmenn-brukerne. Oslo kommune informerer kort om Digi Helse-
stasjon, prosjektet for at også helsestasjoner skal kunne ta i bruk Digital Dialog. Direktoratet for e-helse forteller om langsiktige planer for legevakter og spesialistbrukere.
15:30 - 16:00 Pause og speed-dating med supportagent
16:00 - 16:20 Kjernejournal
Direktoratet for e-helse informerer om status for kjernejournal i dag, og gir deg smarte tips som du kan ha nytte av
i din arbeidshverdag.
16:20 - 16:50 Tips og triks
Bent Larsen gir deg smarte tips og triks for bruk av CGM Journal
16:50 - 17:00 Takk for i dag – kort avslutning og oppsummering
17:00 - 18:00 Speed-dating med supportagent
19:00 -> Festmiddag

Agenda fredag 9. november

  CGM Allmenn og CGM Spesialist CGM Helsestasjon CGM Legevakt/KAD
09:00 - 09:50 DIPS og meldingsovervåkning
Hvordan fungerer det? Feilsituasjoner? Hvilke scenarier oppstår som du ikke klarer å korrigere i hverdagen? Hvordan bruker ditt kontor meldingsovervåkning? Hva savner du i dagens løsning?
Journalansvarlig, gruppemodulen
og samarbeidsmodul

Vi demonstrerer hvordan de kan brukes, diskusjon rundt bruk, hvordan jobbe mest effektivt
Effektiv arbeidsflyt
Hvordan bruke legevaktsloggen på mest mulig effektiv måte?
• Smart oppsett av programmet
med lokalt tilpassede registre
• Færrest mulig tastetrykk
• Bruk av hurtigtaster
• Maler og kopifunksjon
10:00 - 10:50 Pasientportal
Bruk av helsenorge.no og besøklegen.no med CGM Journal. Forskjeller og likheter, hvilke funksjoner er tilgjengelig? Hvordan bruke dem mest hensiktsmessig? eKontakt vs. eKonsultasjon og bruk av bank-ID. Erfaringer og spørsmål fra salen.
Rapporter og administrasjonsverktøy
• Hvordan bruke CGM Upgrader og planlegge oppgradering frem i tid.
• Automatisk oppdatering av person- og adresseinformasjon ved hjelp av NHN Folkeregister
• Gjennomgang og demonstrasjon av nye rapporter.
Regnskap
Feilsøking - Hva kan være årsakene til at oppgjør og regnskapsrapporter ikke stemmer?
Hvordan unngå at slike feil oppstår?
Hva gjør man når uhellet først er ute? Bruk av CGM Journal på KAD/ØHD-avdelinger. Fastlegesøk.
Bruk av kjernejournal på legevakt.
11:00 - 11:50 Finansrapporter
Hvordan tolke rapportene? Hva er vanskelig å få oversikt over i dag? Hva trenger regnskapsfører?
DIPS, TBA og meldingsovervåkning
Hvordan fungerer det? Feilsituasjoner? Hvilke scenarier oppstår som du ikke klarer å korrigere i hverdagen? Hvordan bruker ditt kontor meldingsovervåkning? Hva savner du i dagens løsning?
Rapporter
Hva er mulig å hente ut av statistikk i dag? Hvilke rapporter er relevante for oss? Hvilke muligheter og begrensninger ligge i programmet. Innspill til nye rapporter.
12:00 - 12:50 Avansert brukertips
• Hvordan bruke CGM Upgrader og booke oppgradering frem i tid.
• Jobb hurtigere med maler for notater, diagnoser, takster og prosedyrer
• Oppdag mulighetene som ligger i journalsøk og jobb proaktivt med pasientlisten.
• Enklere oppretting av nye brukere; hvordan lage og benytte kontoroppsett?
• Autotakster; hvordan opprette og bruke disse
Digital Dialog med innbygger
Oslo kommune presenterer prosjektet Digi Helsestasjon mer i detalj. Tilbakemeldinger og kommentarer fra de andre helsestasjonene.
DIPS, TBA og meldingsovervåkning
Hvordan bruker din legevakt tjenestebasert adressering?
Hvordan fungerer det? Feilsituasjoner? Hvilke scenarier oppstår som du ikke klarer å korrigere i hverdagen? Hva savner du i dagens løsning?
12:50 - 13:00 Avslutning
Takk for nå, oppsummering
Avslutning
Takk for nå, oppsummering
Avslutning
Takk for nå, oppsummering