Please enable Javascript!

Kundestøtte

Kontakt og kundestøtte

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke tilgjengelig opplæringsmateriell. Brukerveiledninger finnes under Brukerveiledninger og programvare i vår Kundeportal i hovedmenyen. Vi viser til e-postutsendelse av 25.10.17 for passord til kundeportalen.

Bruk gjerne også vårt kontaktskjema for kundestøtte-spørsmål.

Support

Ønsker du kontakt med vår supportavdeling, ringer du 21 93 63 00, tastevalg 1, eller sender en epost til:

Support driftsstans

Support har fått sin egen telefonlinje for driftsstans i EPJ-systemet. Telefonlinjen vil i første omgang være tilgjengelig ut året 2018 da vi utfører testing av linjen.

Vi ønsker mer enn gjerne deres tilbakemelding på hvordan dere synes dette fungerer og hvorvidt dette er noe vi skal fortsette med.

Formålet med denne linjen å hjelpe våre kunder med hastesaker relatert til driftsstans i EPJ-systemet raskere og mer effektivt dersom slike situasjoner oppstår.

Vi ber om at deres lokale IKT/driftsleverandør utelukket eventuelle lokale feil i deres driftsmiljø før vi begynner med feilsøking i CGM Journal eller Vision.

Tjenestebegrensning:

Denne hastetelefonen er utelukkende forbeholdt situasjoner der en eller flere brukere ikke har tilgang til – eller klarer å starte – journalsystemet.

Ansvarsbegrensning:(*)

Vi minner om at EPJ Driftsstans-telefonen og Kundestøtte (Support) kun omfatter feil ved EPJ-systemet, og at CGM Norge ikke har ansvar for andre feil, herunder feil ved tredjeparters ytelser, uavhengig om slike tredjeparters ytelser utgjør en integrert del av Programmet.

Eksempler på hva EPJ-driftsstans telefonen og Kundestøtte ikke omfatter er blant annet følgende:

Programvare:

  • Bistand i forbindelse med backup av data
  • Feil ved andre programmer enn spesifisert i deres kontrakt
  • Installasjon av fjernstyringsverktøy

Utstyr:

  • Maskinvareproblemer
  • Nettverksproblemer
  • Problemer i forbindelse med strømbrudd eller datakommunikasjon

Bistand fra CGM utover ansvar beskrevet i avtale kan avtales mot vederlag.

(*) Med forbehold om at avtale om CGM Hosting, og/eller annen avtale enn standardavtale er inngått, og som avviker fra denne ansvarsbegrensningen.

Ved EPJ driftsstans ber vi dere kontakte oss på telefon:

21 93 63 02 og taste 1 for CGM Journal driftsstans eller taste 2 for Vision driftsstans.

For alle andre supporthenvendelser som ikke er relatert til driftsstans, ber vi dere vennligst ta kontakt med support (21 93 63 00).

Salg

Ønsker du kontakt med vår salgsavdeling, ta kontakt pr. telefon 21 93 63 00, tastevalg 2, eller send en e-post til:

Faktura

Har du spørsmål om faktura fra CGM, eller om det foreligger utestående faktura fra CGM, sendes henvendelsen til:

Ønsker du kopi av faktura utstedt av CGM eller har du andre fakturaspørsmål, fakturaklager eller spørsmål om faktura fra andre enn CGM ber vi deg sende en henvendelse til:

Åpningstider

CGM logo

CompuGroup Medical Norge:

Åpent: 08.00 - 16.00
(Support er åpent til 17.00)

Tlf: 21 93 63 00

Tast 1 for Support

Vi tilbyr tilbakeringingsfunksjon.

Tast 2 for Salg