Please enable Javascript!

Videoer

Opplæringsvideoer

Klikk på navnet for å spille av videoen du ønsker å se.

NB: De aller fleste av våre videoer innholder lyd. Vi anbefaler derfor å skru opp lyden og/eller bruke øretelefoner for å få mest mulig ut av opplæringen.

Vi lager stadig nye videoer og vil legge disse ut fortløpende. Tips oss gjerne om temaer til nye opplæringsfilmer!

CGM Journal

Navn Varighet Innhold
CGM Journal Upgrader [MP4, 13,3 MB] 03.10 En innføring i hvordan å oppdatere CGM Journal med CGM Upgrader.
Ny sykmelding [MP4, 28,0 MB] 05:00 Denne videoen forklarer hvordan du kan opprette en ny sykmelding.
Redigere sykmelding [MP4, 29,1 MB] 05:35 Denne filmen forklarer oversikten over tidligere sykemeldinger og viser hvordan du kan kopiere og forlenge en sykemelding.
Skrive ut og overføre journal [MP4, 18,3 MB] 03:51 Denne filmen tar for seg de ulike alternativene for utskrift av journal og hvordan man kan overføre journal elektronisk.
Svangerskapsmodulen [MP4, 19,3 MB] 04:16 Denne filmen forklarer hvordan du kan bruke svangerskapsmodulen inkludert registrering av svangerskap, registrering av undersøkelser og registrering av endt svangerskap.
Installasjon av Buypasskort [MP4, 3,4 MB] 01:34 Denne videoen viser steg for steg forklaring på hvordan man legger inn nytt eller eksisterende buypasskort i CGM Journal. NB: Denne filmen inneholder ikke lyd.
Administrasjon av timebok [MP4, 18,6 MB] 04:27 Denne filmen viser hvordan du oppretter en timebok, hvordan du sletter en timebok og hvordan du kan overføre en timebok fra en bruker til en annen.
Administrasjon av timebokmaler [MP4, 18,2 MB] 04:31 Denne filmen viser hvordan du oppretter en timebokmal, hvordan du redigerer en eksisterende timebokmal og hvordan du setter inn en timebokmal i en timebok.

CGM Allmenn

Navn Varighet Innhold
Importere pasientlister [MP4, 30,6 MB] 06:45 Denne filmen viser hvordan du starter listepasient-abonnement, hvordan du importerer pasientlistene dine og hvordan du i etterkant får oversikt over de importere pasientlistene dine.

CGM Spesialist

Navn Varighet Innhold
Maler for Spesialist [MP4, 15,5 MB] 03:35 Denne filmen viser hvordan du som spesialist kan spare mye tid ved å lage spesialistmaler. Disse inneholder både notat, diagnose, takster og prosedyrekoder.
Endring og bruk av maler for Spesialist [MP4, 16,7 MB] 03:45 Denne filmen viser hvordan du kan redigere, slette og bruke spesialistmaler.
Innsending av NPR-rapport [MP4, 19,2 MB] 04:09 I denne filmen lærer du hvordan du korrigerer ikke-validerte episoder og hvordan du sender inn NPR-rapport

CGM Helsestasjon

Navn Varighet Innhold
Opprettelse av grupper [MP4, 20,5 MB] 04:42 Denne filmen viser deg hvordan du kan opprette ulike grupper på en Helsestasjon.
På en helsestasjon vil du ofte ha behov for håndtere flere personer samtidig. Det kan for eksempel være en skoleklasse som skal vaksineres eller gravide som skal ha svangerskapskurs. Da kan det vært hensiktsmessig å opprette Grupper av disse personene slik at du f.eks. kan registrere en vaksine på alle i klassen i samme skjermbilde, istedenfor å ta frem en og en journal.
Innføring i gruppemodulen [MP4, 24,5 MB] 05:29 I denne filmen viser vi hvordan du åpner Gruppemodulen og gir en innføring i grunnleggende bruk av denne.
Redigere og avslutte grupper [MP4, 19,8 MB] 04:14 I denne filmen gå vi gjennom hvordan man kan redigere klasser og temagrupper og hvordan man kan slette klasser og temagrupper. Det kan være lurt å ha sett filmen Opprettelse av grupper, før du ser denne filmen

CGM Legevakt

Navn Varighet Innhold
Legevaktmodulen forklart [MP4, 22,3 MB] 08:16 Denne videoen tar for seg enkel bruk av legevaktmodulen, som registrering av pasienter, legevaktsloggen og telefonlogg.

CGM ePortal

Navn Varighet Innhold
ePortal - Reseptfornying [MP4, 4,4 MB] 01:08 Denne videoen tar for seg en steg for steg forklaring på hvordan legen håndterer reseptfornying av resepter pasienten har bestilt via eportal.
ePortal - Timebok [MP4, 6,6 MB] 03:17 Denne videoen viser steg for steg hvordan legens timebok klargjøres for ePortal, slik at valgte timer synliggjøres for pasienten i ePortal.
ePortal - Timebestilling [MP4, 7,6 MB] 01:49 Denne videoen viser steg for steg forklaring på hvordan legen håndterer timebestilling pasienten har bestilt via ePortal.