Please enable Javascript!

Videokonsultasjon

Benyttelse av videokonsultasjon

Å benytte seg av videokonsultasjon er et godt tiltak for å begrense smitte. Videokonsultasjon er ikke integrert med journalsystemet og kan brukes frittstående.

Vi anbefaler å lese E-helse sin veileder, her kan du finne oversikt over leverandører og informasjon om hvordan dere går frem for å ta i bruk videokonsultasjon:

Gå til ehelse.no sin veileder - Korona: kom i gang med videokonsultasjon

Videokonsultasjon og helsenorge

Dersom du bruker ePortal med helsenorge kan du lage en avtaletype for videokonsultasjon. Når pasient logger på helsenorge for å booke time ser hun hvilke timer som går på video.

Om dere benytter en av løsningene beskrevet hos ehelse.no kan innbygger starte videokonsultasjonen etter innlogging på helsenorge. Slik lager du en avtaletype som støtter videokonsultasjon:

OPPSETT AV AVTALETYPER MED STØTTE FOR VIDEO

Videooppsett

Før du kan publisere timer med videokonsultasjon på Helsenorge.no må du definere en avtaletype med støtte for video. Dette må gjøres av en bruker med administratorrettigheter.

 • Logg inn som administrator og åpne Administrasjon
 • Søk på «timebok» og velg Administrer Timebok
 • Gå til fanen Timebokmaler og trykk Ny for å opprette en ny avtaletype, eller marker en eksisterende avtaletype og velg Rediger
 • Du må sette hake på Aktiv og Støtter video for at avtaletypen skal kunne brukes som videokonsultasjon

SETTE INN VIDEOTIMER I CGM JOURNAL TIMEBOK

Det finnes ulike måter å tilgjengeliggjøre videotimer for pasient:

 • Definere faste videotimer i en ny timebokmal , eller..
 • ..redigere eksisterende timebokmaler , under Timebok i Administrasjon.
 • Sette inn nye timer enkeltvis i timeboken i CGM Journal, eller..
 • ..redigere eksisterende timer i timeboken i CGM Journal, ved å høyreklikke på en time i timeboken og velge henholdsvis Sett inn time eller Endre avtaletype .

Se veiledningen for Administrasjon på våre nettsider for hjelp til å lage eller redigere timebokmaler.

Videokonsutasjon og besoklegen.no

Besoklegen.no kan ikke vise om en avtale kan gjennomføres på video.

Vi har fått tips fra en besoklegen.no-bruker som forteller sine pasienter at de velger en ledig time på besøklegen, uansett type, og skriver "video" i merknadsfeltet. Når du da finner neste pasient i timeboken og ser at det står «video» i kommentarfeltet, vet du at du må koble deg på videoløsningen for å treffe pasienten virtuelt.

Videokonsultasjon på legevakt

Legevakt kan også ha stor nytte av å bruke video som verktøy. Husk også at videokonsultasjonstakst (2ae) kan benyttes på legevakt. En bruker med administrator-rettigheter kan gjøre flere tilpasninger i Administrasjon for å understøtte bruk av video:

 • Opprett en Innkode for å dokumentere at video ble brukt (Administrasjon/Legevakt/Kodeverk)
 • Vurder om dere ønsker en egen logg for videokonsultasjoner. Dersom den opprettes som type "Kø/Legevaktslogg " kan pasienter kopieres over hit fra Telefonlogg. Man kan også utnytte leger i hjemmekarantene til å følge opp denne loggen (Administrasjon/Legevakt/Ressurser)
 • Opprette kontakttype for videokonsultasjon, der man også kan legge til autotakster . Husk at man fra journalvinduet må bytte kontakttype via Kontaktegenskaper